Miljøledelse efter ISO 14001

Har jeres virksomheds miljøledelsessystem brug for certificering til ISO 14001?

Så kan Kvalitetsstemplet hjælpe jer. Flere kunder efterlyser mere end nogensinde før, et effektivt miljøledelsessystem, som kan dokumentere forpligtelserne til at opnå og deltage i at begrænse virksomhedens miljøpåvirkning. Med ISO 14001 kan du dokumentere disse forpligtelser.

Med ISO 14001 vil du kunne risikovurdere din organisations miljøforhold, og proaktivt implementere både bæredygtighed samt miljø som en del af kerneforretningen. Samtidig giver det ledelsen sikkerhed for, at målene om bæredygtighed bliver nået. Kontakt os i dag og få hjælp til jeres certificering til ISO 14001.

Kontakt os og hør mere

Hvad er ISO 14001?

Den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer er ISO 14001. Derfor bliver standarden også brugt i hele verden. ISO 14001 er en meget alsidig standard, som kan anvende i alle aktiviteter, erhvervssektorer og industrier. Standarden danner en ramme for, hvordan en organisation kan forbedre sine miljøpræstationer i overensstemmelse med miljøpolitiske forpligtelser.

Med ISO 14001 bliver der specificeret krav til en organisation om identificeringen og forståelse af de miljøaspekter, der er for virksomhedens produkter, services og aktiviteter og de forbundne miljøpåvirkninger der er forbundet med dem.

Hvordan kan ISO 14001 hjælpe?

ISO 14001 kan være behjælpelig på en række forskellige fronter såsom:

  • ISO 14001 hjælper organisationer med at fastlægge både miljøpolitik og miljømål, samt at forstå, hvordan de mest væsentlige aspekter kan forvaltes, hvordan de gennemfører de nødvendige kontroller, og hvordan der opstilles klare mål for forbedring af miljø. 
  • ISO 14001 vil også give en organisation muligheden for at kunne administrere sin forpligtelse til at overholde de gældende love og krav, for regelmæssigt at kontrollere overenstemmelsesstatus. Dette giver en mulighed for at løbende kunne lave forbedring af ledelsessystemet for at kunne forbedre dets miljøpræstationer.

ISO 14001 er ydermere designet til at være kompatibel med andre anerkendte standarder inden for ledelsessystemer som f.eks. ISO 9001.

Hvad er fordelene ved ISO 14001 certificering?

Der findes en lang række forskellige potentielle fordele ved ISO 14001. De vigtigste samt mest håndgribelige er blandt andre, at ISO 14001 standarden gør det muligt for din organisation at:

  • Fremme reduktionen af affaldsproduktion, forurening og utilsigtet udledning i det danske miljø. Det omfatter virkninger i forbindelse med produktet i led med hensyntagen til et livscyklusperspektiv.
  • Opbygge samt drive et miljøledelsessystem inden for en klar og veldefineret ramme, der samtidig er fleksibel i forhold til egne behov og forventninger i din virksomhed.
  • Bedre overholdelse af virksomheden krav og miljølovgivningen.

Kontakt os og hør mere om ISO 14001

Har I brug for råd og vejledning, eller ønsker du at indgå et samarbejde med os, så er I meget velkommen til at kontakte os. I kan ringe til os på 22 56 15 71 eller sende os en mail på kej@Kvalitetsstemplet.dk. Alternativt er I også velkommen til at benytte vores kontaktformular. Vi glæder os til at høre fra jer.