Jeg tilbyder at gennemføre intern audit på jeres KLS-D system iht. kravene i Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg BEK1608 af 20/12/2017 og DS/EN 50110-1.

Jeg arbejder ud fra tjeklister, som sikrer en en 360 graders gennemgang  af jeres KLS-D system. 

Når jeg har gennemført en intern audit, har i som driftsansvarlig virksomhed, styr på de krav der er i gældende bekendtgørelse og standarder.  

Jeg har de sensete 6 år gennemført KLS-D audit hos større danske virksomheder der varetager drift af elektriske anlæg. 

Min baggrund er en el-teknisk baggrund samt uddannet Lead auditor efter ISO 9001serien.