Arbejdsmiljø standarden er en hjælp til alle organisationer til at implementere et sundt arbejdsmiljø.
Standarden er international anerkendt og den sikrer, at ledelse, medarbejdere, interessenter og kunder får tillid til jeres virksomheds arbejdsmiljø.
Kvalitetsstemplet har erfaringen i at opbygge ledelsessystemer, der er tilpasset virksomheden og dens processer.
Kvalitetsstemplet kan hjælpe jer i gang med ISO 45001 processen.
En certificering vil demonstrere interne og eksterne interessenter, at I har fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
I vil herefter fremstå som en seriøs, ansvarlig og anerkendt samarbejdspartner.