Byggevarer efter DS/EN 1090. Stål og aluminiumkonstruktioner.
DS/EN 1090  , udførelse af stål og aluminiumskonstruktioner samt standarden for svejsearbejde DS/EN 3834 udgør de  
nødvendige standarder for at kunne CE mærke i henhold til byggevaredirektivet.
Ved en certificering stilles der krav til ledelse og medarbejdere: 
planlægning af de enkelte processer.
gør tingene rigtigt første gang.
forebyggelse af fejl.
fokus på forbedringer.
fokus på uddannelse og træning.
øget effektivitet.

Har du behov for WPS og WPQR kan jeg formidle disse til konkurencedygtige priser.

Jeg sælger det webbaserede kvalitetsstyringssystem QS3834 følg linket:

http://www.kristensen-partners.dk/qs3834-forside.html

Kravet om CE mærkning af byggevarer, har været et lovkrav siden d. 01. juli 2014.

CE mærknig efter maskindirektivet direktiv 2006/42/EF

Maskinbyggere skal CE mærke deres produkter ud fra ovenstående direktiv.

Jeg tilbyder følgende: 

Udarbejdelse af en risikovurdering på den pågældende maskine.
Ud fra risikovurderinger og de anvendte love og regler, udarbejder jeg drift og vedligeholdelsesanvisninger.
Udarbejdelse af overensstemmelseserklæring.
CE skiltning af maskinen. 

Jeg giver gerne et uforbindende tilbud.