Vedligeholdelse af dine ledelsessystemer.

 

Kvalitetsstemplet tilbyder løbende vedligeholdelse af dine ledelsessystemer.
Samtidig med at virksomheden får indført et ledelsessystem er der behov for løbende at ajourføre og
vedligeholde.
Som nogle af de mest gængse kan nævnes:
Opfølgning på lovgivning: Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Interne audit.

Ledelsens evaluering

De årlige arbejdsmiljø drøftelser

NY APV hvert tredje år.

Beredskabsøvelser

Opfølgning på afvigelser. 
Håndtering af afvigende produkter.
Kaliberingsplaner og vedligeholdelsesplaner.
Håndtering af kundereklamationer.
Vedligeholdelse af kemikaliedatablade og arbejdsgiverbrugsanvisninger

Programmer for vedligeholdelse af lovpligtig vedligeholdelse af udstyr. (truck, porte, stiger etc.)

læs cookie politik