Miljø.

Miljøledelse efter ISO 14001:2015.
Baggrunden for at indføre et miljøledelsessystem kan være mange. 
Det kan være krav fra kunder, myndighederne, organisationer eller et ønske om at opnå et overblik over ens egen miljøpræstation.
Miljøledelsessystemet hjælper virksomheden med at skabe fokus på de væsentlige miljøforhold. 
Virksomheder med miljøledelse kan opnå miljø- og konkurrencemæssige fordele når der arbejdes med løbende forbedringer samt  fokusering på god driftsstyring. 
Ved at skåne miljøet, opnås der ofte en stor energibesparelse.
Der ses helt klart en forebyggende effekt på uheld og ulykker.
Der indføres beredskab og beredskabsøvelser, hvis det ikke findes i forvejen.
Virksomheden får styr på sine kemikalier og får registeringen sat i system.
Den enkelte medarbejder bliver mere bevidst omkring miljøforbedringer.

læs cookie politik