Ledelsessystemer:


Virksomhederne og virksomhedernes ledelse stilles over for stadig større krav fra såvel kunder 
som myndigheder. Effektivitet, kompetenceudvikling og dokumenteret fokus på kvalitet, miljø, 
arbejdsmiljø og informationssikkerhed er blandt disse krav.


Som konsulent kan jeg tilpasse virksomhedens ønske om hjælp til implementeringen.
Det er ofte et spørgsmål om at screene virksomheden og ud fra en "gab" analyse finde den rette model.


Kvalitetsstemplet kan matche alle situationer:

Det kan være alt: 
hjælp til at komme i gang
traditionel konsulenthjælp
chef til leje

kedeldragten på og deltage i udarbejdelse af systemet.

læs cookie politik