Kvalitet


Kvalitetsstyring efter ISO 9001:2015 

Jeg kan tilbyde implementering af ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem som er tilpasset lige netop det, din virksomhed har behov for.

Processen starter med et interview af udvalgte medarbejdere, for at udarbejde en behovsanalyse og efterfølgende en plan for implementering. 

I får en oversigt over de nødvendige aktiviteter der skal gennemføres, for at få godkendt og certificeret jeres system.

Jeg kan tilpasse implementeringen, så den passer helt til jeres behov. 

Hjælp til egne medarbejdere, eller jeg kan gennemføre det 100% for jer.

 

Hvis i allerede har ISO 9001:2015 ledelsessystem, kan jeg også vedligeholde jeres eksisterende.

Det vil typik være planlægning og gennemførelse af interne audit, deltagelse på ledelsens evalueringer, følge op på kundetilfredshedsundersøgelser, 

opfølgning på risikovurderinger og handleplaner, mm. 

  

 

 

Virksomheden der bliver certificeret oplever:
bedre lederskab.
optimering af  processer.
løbende forbedringer
forebyggelse af fejl.
færre "brandslukninger"
Med en certificering beviser virksomheden at den har viljen til at forbedre sig. 

læs cookie politik