Arbejdsmiljøledelse efter OHSAS 18001 elle ISO 45001
Baggrunden for at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem kan være mange. 
Det kan være krav fra kunder, myndighederne, organisationer, medarbejdere, eller et ønske om at opnå et overblik over ens eget arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljølelsessystemet hjælper virksomheden med at skabe fokus på de væsentlige arbejdsmiljøforhold. 
Virksomheder med arbejdsmiljøledelse kan opnå arbejdstilsynets kronesmiley, som giver frihed under ansvar.

Der ses helt klart en forebyggende effekt på uheld og ulykker og en mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet.
Der indføres beredskab og beredskabsøvelser, hvis det ikke findes i forvejen.
Virksomheden får styr på sine nær ved hændelser, arbejdsuheld, og arbejdsulykker. 

De enkelte medarbejdere inddrages i forbedrende aktiviteter på arbejdsmiljøet og udarbejdelse af arbejdsmiljæhandleplaner. 

læs cookie politik